Rahaga võib osta hà Ãli, aga mitte patriotismi

Seoses lähenevate Riigikogu valimistega on alanud võidujooks, mille käigus pea iga Liberaalse Internatsionaali juhtimisel Eestit valitseva poliitilise kartelli liige üritab jätta muljet, et just selle käest on valijatel võimalik saada otse kätte kõige rohkem raha. Kui varem räägiti, et Keskerakond ostis viiesaja krooniga pensionäride hääli, siis nüüd on asutud tegema järjest suuremaid panuseid ka noorematele […]

USA peab tõestama, et on jääv võim

After attending a governmental meeting, you can play slots games at an online casino to unwind as you reflect on what was discussed. Mõne nädala eest raadios rääkides pakkus juturaadio juht Hugh Hewitt, et terroristid võivad üritada teha USA valimistel Hispaaniat. Te vast mäletate (ehki ilmselt paljud ameeriklased mitte), et 2004. aastal veristati sadu hispaania […]

Olgu lubada raskem kui täita

Terve Mõistuse Sündikaadi tegijail on hea meel, et kevadistel valimistel tulle minev Isamaaliidu ja Res Publica liit on oma eile välja käidud programmilised seisukohad võtnud siin ilmunud artiklitest ja diskussioonidest. On ju Sündikaat algusest peale rõhutanud, et traditsiooniliste pereväärtusteta, maailmas meile kärbseid pähe ajavasse propagandasse terve mõistusega suhtumiseta ning Eesti rahvuslikke huvisid kindlameelselt kaitsmata pole […]

Valitsus plaanib integratsiooni nime all venestusprogrammi

Eesti Rahvuslik Liikumine protesteerib resoluutselt rahvastikuminister Paul-Erik Rummo juhtimisel välja töötatud ja valitsuselt heakskiidu saanud integratsiooniprogrammi vastu, tegemist on jõhkra katsega asuda eestlasi nende põlisel kodumaal taas venestama. “Eesti ühiskonna integratsiooniprogramm” aastateks 2008-2013 ei too aasa mitte võõrrahvuste Eesti ühiskonda sulandamise vaid on kuritegelik taganemine Eesti riikluse põhimõtetest. Tegemist on sovetliku uusvenestamisprogrammiga, millega kavatsetakse hakata […]

Ivan Groznõi kummitab jälle

Kui Moskva suurvürst, ennast ise tsaariks krooninud Ivan Groznõi 1558. aastal Liivi sõda alustas, sai Venemaa (tollases kõnepruugis Moskoovia) siinsetelt kroonikakirjutajatelt täpse, õiglase ja iseloomustava määratluse – pärusvaenlane. Nimetuse teenisid venelased ära enneolematu julmusega, aga ka selge kavatsusega siinne Lääne-Euroopa tavadele ja õigustele tuginev ühiskonnakorraldus juurteni hävitada. Vahepeal on möödunud sajandeid. Kui Venemaa vahepealne värdvorm […]

VACLAV HAVEL: Inimestes ärkab kodanik

Ma ei hakka te kõrvu oma inglise keelega vaevama. Tänaksin siiski meelsasti Madriidi Klubi selle eest, et ta mind hiljuti liikmeks võttis ning rõõmustan selle üle, et saame seda kokkusaamist võõrustada siin, Prahas. Lubage mul teha mõni märkus teemal, millele see kokkusaamine suures osas on pühendatud, nimelt postkommunismi-teemal. Ma pigem ei tõlgendaks seda sõna pelgalt […]

WILLIAMS: Terve mõistuse majandus

Majandusprofessorid James Gwartney, Richard Stroup ja Dwight Lee — minu kolm kauaaegset kolleegi — avaldasid hiljuti raamatu „Terve mõistuse majandus”. Tegu on õhukese raamatuga, vähem kui 200 lehekülge, millel tehakse majandusteema mõistetavaks tavalistele inimestele. Elementaarsete majanduspõhimõtete mittemõistmine avalikkuse poolt jätab meid poliitiliste posijate, šarlatanide ja sahkerdajate küüsi. „Terve Mõistuse” esimene osa keskendub 10 võtmeelemendile majanduses, […]

Põlastusväärsed roosad hipid

Avalikkus on nüüdseks sellega juba ära harjunud – tuleb mõni kuni mõnikümmend napakat kokku ja nõuab valjult, kategooriliselt ja ähvardades midagi. Meediale üldiselt ka selline tsirkus meeldib, välja arvatud juhtudel, kui nõudmised on poliitiliselt ebakorrektsed. Pigem eelistatakse ninnu-nännu teemasid. Mis sest, et protestid ise on pigem krõbedad. Müübki paremini. Viimasest ajast tuleb selliseid sündmusi meelde […]

Konfliktoloogia karuaabits

Konfliktoloogia – tänane kuum teadus on välja kasvanud psühholoogiast ja sotsioloogiast. Konfliktoloogia sisuks on konfliktide juhtimine ja lahendamine. Konfliktis viibides on konfliktiosalisel alati vähemalt kolm peamist võimalust. On võimalik olla võida-kaota situatsioonis ja võida-võida või siis kaota-kaota olukorras. Pealtnäha kõige lihtsam olukord, mida kitsamas mõttes ka konflikti endana käsitletakse on esimene. Samas ei ole see […]

MART HELME: Rahvas versus raha

Niisiis: ettevalmistav kahurituli on lõppenud ja start antud. Lühidalt – ja selgelt kallutatult – läbi viidud meediakampaania võõrtööjõu vältimatusest Eestis algab lähiajal vene arstide toomisega meie riiki. Võime olla kindlad, et arstid ei jää viimasteks. Samuti nagu võime olla kindlad, et enamik tulevasestki tööjõust, mida täiesti ametlikult riiki lubama hakatakse, pärineb sealt, kust nõukaajalgi – […]