Month: August 2003

Terve pere on ühiskonna nurgakivi

 oktoobril toimus konverents “Kristlikud väärtused Eesti poliitikas II. Perekonna vaimne alus”. Ürituse korraldajaks oli Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, sellest võtsid osa ühiskondlike liikumiste ja parteide esindajad ning arvamusliidrid. Konverentsil valmistati ette deklaratsioon, millele osalejad avaldasid toetust oma allkirjadega. TMS toob lugejateni selle olulise teksti. —————– Ühiskonna eduka toimimise ja rahva edasikestmise üheks peamiseks eelduseks on […]

Erikoole on juurde vaja, mitte likvideerida

Justiitsminister Rein Langi inimvihkajalikkusel pole piire – nüüd on ta lagedale tulnud plaaniga ära kaotada probleemsete laste erikoolid ning jaotada pätid väiksemate koolide vahel niisama ära. Jutt käib valitsuse poolt heaks kiidetud noorsookuritegevuse vastasest kavast. Kui selline plaan ellu rakendatakse, siis võib põhimõtteliselt ära unustada lootuse saada Eestis kasutuskõlblikku haridust. Ära võib unustada ka lootuse, […]