Category: Uncategorized

Erikoole on juurde vaja, mitte likvideerida

Justiitsminister Rein Langi inimvihkajalikkusel pole piire – nüüd on ta lagedale tulnud plaaniga ära kaotada probleemsete laste erikoolid ning jaotada pätid väiksemate koolide vahel niisama ära. Jutt käib valitsuse poolt heaks kiidetud noorsookuritegevuse vastasest kavast. Kui selline plaan ellu rakendatakse, siis võib põhimõtteliselt ära unustada lootuse saada Eestis kasutuskõlblikku haridust. Ära võib unustada ka lootuse, […]