Terve pere on ühiskonna nurgakivi

pilt.phpddddddddddd oktoobril toimus konverents “Kristlikud väärtused Eesti poliitikas II. Perekonna vaimne alus”. Ürituse korraldajaks oli Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, sellest võtsid osa ühiskondlike liikumiste ja parteide esindajad ning arvamusliidrid. Konverentsil valmistati ette deklaratsioon, millele osalejad avaldasid toetust oma allkirjadega. TMS toob lugejateni selle olulise teksti.

—————–

Ühiskonna eduka toimimise ja rahva edasikestmise üheks peamiseks eelduseks on tugev perekond. Perekonna mõte väljendub kõige selgemini mehe ja naise abielusuhtes, mis on ühtlasi parimaks kasvukeskkonnaks lastele.

Õnneliku abielu alusteks on vastastikune armastus, austus ja andestus, mis ületavad enesekesksust ning on valmis ohvrimeelsuseks. Abielu, olles seotud moraalse, sotsiaalse ja õigusliku vastutusega, eristub kõigist teistest kooselu vormidest.

Vaja on kujundada tingimused ja keskkond, mis julgustaksid noori abielluma. Oluline on ühiskonnas teadvustada ja väärtustada püsiva abielu eeldusi nagu usaldus, austus, truudus, ustavus, hoolivus, õiglus ja andestus.

Tähelepanu tuleb pöörata noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele ning vähendada lapsi ohustavaid riskitegureid.

Teadvustada tuleb elu pühadust ning sellest lähtuvat laste õigust sündida – olla oodatud, armastatud ja hoitud.

Perepoliitika peab kaasa aitama sündide arvu suurendamisele, samas ka laste kasvutingimuste parandamisele.

Soovime, et iga inimene teadvustaks oma rolli eeskujuna teistele ja püüdleks selle poole, et meie perekonnad võiksid tugevneda ning selle kaudu meie ühiskond terveneda ja elu Eestimaal muutuda õnnelikumaks.

About the author